Kutsu Gumböle Golfin kevätkokouksiin 2024 | Espoo Golf

OPETUS

Kutsu Gumböle Golfin kevätkokouksiin 2024

Gumböle Golf Oy:n kevätyhtiökokous (GG osakkaille)

Aika: Keskiviikko 15.5.2024 klo 18.00
Paikka: Gumböle Golfin klubitalon kabinetti, Gumbölentie 20, 02770 Espoo

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja vuosi/toimintakertomuksen
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä päätetään toimenpiteistä,
joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023
10. Kokouksen päättäminen


*****************

Gumböle Golf ry:n varsinainen kevätkokous (vain GG ry:n varsinaisille jäsenille)

Aika: Keskiviikko 15.5.2024 arviolta klo 19.00.
Kokous pidetään Oy:n kevätkokouksen päätyttyä (tauko 10min kokousten välissä)
Paikka: Gumböle Golfin klubitalon kabinetti, Gumbölentie 20, 02770 Espoo

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Hallituksen vuosi/toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon
esittäminen vuodelta 2023
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023
9. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!

Gumböle Golf Oy:n ja ry:n hallitukset


Kokousmateriaali lisätään espoogolf.fi sivujen materiaalisalkkuun, viimeistään ma 13.5.2024

Materiaalisalkku löytyy täältä:
GG Materiaalisalkku | Espoo Golf
Materiaalisalkkuun kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin Wiseen ja kotisivuille.

Kokousjärjestelyiden vuoksi pyydämme ystävällisesti ennakkoilmoittautumista kokoukseen
joko kotisivujen kilpailu- ja tapahtumakalenterin kautta (tästä) tai sähköpostitse osoitteella
gg@espoogolf.fi