Espoo Golfin arvot | Espoo Golf

OPETUS

Arvot, missio ja visio

Espoo Golfin arvot

Me Espoo Golfissa olemme rohkeita, uudistuvia, yhteisöllisiä, vastuullisia sekä asiakaslähtöisiä.
Pyrimme siihen, että nämä ohjenuorat heijastuisivat jokapäiväisessä tekemisessämme aina pelaajillemme sekä yhteistyökumppaneillemme saakka.

Rohkeus on meillä sitä, ettemme kainostele vaikeidenkaan asioiden kohtaamista, vaan yhdessä keksimme keinot uudistua ja aidosti tehdä asiat eri tavalla kuin ennen. Emme pelkää tarttua haasteisiin, kuten kahden erilaisen golftoimijan yhdistämiseen, vaan olemme rohkeasti muutosmyönteisiä ja haluamme pitkäjänteisesti löytää ratkaisuita tehdä asiat paremmin sekä organisoida toimintaa uudella tavalla, tehokkaammin.

Uudistuva tarkoittaa meille joustavuutta sekä aitoa halua kehittyä vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin paremmin. Pyrimme olemaan rohkeita uudistajia golfyhteisön johtamisessa etsien jatkuvasti järkevämpiä työtapoja ja ollen avoimia uusille ideoille.

Yhteisöllinen tarkoittaa meillä sitä, että vain yhdessä tekemällä voimme onnistua. Jokainen yhteisömme jäsen, osakas, pelioikeutettu, työntekijä ja yhteistyökumppani on meille tärkeä. Aito yhteisöllisyys ja lämminhenkisyys kumpuaa henkilökunnasta, joka voi hyvin, on koulutettu ja nauttii työstään. Toivomme tämän heijastuvan pelaajiin ja luovan yhteisön, johon on mukava tulla ja helppo olla oma itsensä.

Vastuullinen tarkoittaa meille konkreettisia tekoja vastuullisuuden eteen. Oli kyse sitten läheisen kalakannan suojelemisesta, työntekijöiden kouluttamisesta tai osakkeiden arvon kasvattamisesta, haluamme, että vastuullisuus lähtee läpileikkaavasta arjen tekemisestä.

Asiakaslähtöinen tapa toimia on meidän arkea ohjaava punainen lanka sekä toimintamme sydän. Hyvinvoiva henkilökunta on asiakaslähtöisyytemme lähtökohta ja tähtäämme siihen, että huolehtimalla työntekijöistämme asiakaslähtöisyys näkyy monimuotoisesti Espoo Golfin toiminnassa kaikilla sen eri tasoilla. Pelaaja on paras ystävämme, jota haluamme kuunnella, auttaa ja ilahduttaa. Otamme asiakkaat mukaan yhteisön päätöksentekoon ja kehittämiseen, jotta yhteisö olisi mahdollisimman asiakkaidensa näköinen.

Espoo Golfin missio

Haluamme olla Espoon helpoiten lähestyttävin golfyhteisö, joka valloittaa lähialueen golfarit ja toimijat puolelleen urbaanin sijainnin, avoimen ilmapiirin, erinomaisen pelaajapolun ja jatkuvan kehittämisen yhdistelmällä.

Espoo Golfin visio

Haluamme olla Uudenmaan pidetyin ja avarakatseisin golfyhteisö, joka tunnetaan aidosta pelaajakeskeisyydestään, verrattomasta pelaajapolusta ja rohkeudestaan uudistaa alaa.