Gumböle Golfin puheenjohtajan Håkan Blombergin kevättervehdys | Espoo Golf

OPETUS

Gumböle Golfin puheenjohtajan Håkan Blombergin kevättervehdys

Uusi pelikausi on aivan kulman takana ja voidaan todeta, että on ollut aika mielenkiintoinen talvi. Ennen joulua oli jo yli 60 cm lunta, joka sitten suli pois, kunnes taas tuli lisää lunta useaan otteeseen. Alkuvuodesta nähtiin kaikkien aikojen tulvat kentillämme. Kaiken kaikkiaan eteläsuomessa on talven aikana tullut reilusti yli metrin lunta. Kaikesta huolimatta on ilmeisesti kentän talvehtiminen sujunut huomattavasti viime vuotta paremmin.

Tämä kausi tuo merkittäviä muutoksia toimintaamme ja julkaistusta uudesta brändistä olette jo päässeet nauttimaan. Uudistetun ulkonäön takana pyörii Wisegolf toiminnanohjausjärjestelmä, joka tulee vaikuttamaan moneen muuhunkin asiaan yhteisössämme. Hyvänä esimerkkinä on ajanvaraus, joka nyt hoituu yhden tunnuksen ja järjestelmän kautta molemmille kentille ja tätähän on toivottu paljon. Se vapauttaa myös henkilökunnalta työtunteja muihin tehtäviin.

Talven aikana on käyty myös keskusteluja kaupungin päättäjien kanssa kenttien tulevaisuudesta ottaen huomioon mahdollisen uuden Tunnin junan ratalinjausta ja siihen liittyvät suunnitelmat. Saadut viestit ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että uskallamme nyt oikeasti lähteä katsomaan tulevaisuuden toimintamuodot kuntoon ja sitten tuoda vaihtoehdot vuosikokousten päätettäväksi.

Tekemämme kuntalaisaloite eteni sekin tammikuun viimeisenä päivänä kaupungin käsiteltäväksi ja siihen odotamme vastausta vuoden sisällä. Iso kiitos teille kaikille, jotka kävitte tätä aloitetta (Gumbölen–Mynttilän -alueen lähiliikunta- ja lähiulkoilualueet korvaamattomine luontoarvoineen ja uhanalaisine lajeineen on pelastettava - Kuntalaisaloitepalvelu) tukemassa. Aloite keräsi yhteensä 929 kannatusilmoitusta.

Omalta osaltani tämä kevät toi vähän ylimääräistä tekemistä aina huhtikuun alkuun asti, kun suostuin pyyntöön asettua ehdolle eduskuntavaaleihin Uudenmaan alueelle.

Espoo golfin tulevaisuus näyttää siis kaikesta huolimatta aika lailla hyvältä. Brändiuudistuksen ympärillä on ollut paljon positiivista kuhinaa ja lisää on tulossa kevään aikana. GG:n kentällä tehtiin jo viime vuonna pintaojien perkausta ja alkukaudesta tullaan panostamaan yleisilmeen kohentamiseen erilaisin istutuksin jne.


Håkan


Ordförandens soliga vårhälsning​​​​​​​

En ny spelsäsong hägrar runt hörnet och vi kan konstatera att vi haft en rätt så intressant vinter. Över 60 cm snö redan före julen som sedan smalt bort tills det i flera repriser kom mera snö. I början av året hade vi alla tiders översvämning på banorna. Totalt har vi fått långt över en meter snö i södra Finland men trots allt har banorna sannolikt övervintrat mycket bättre än för ett år sedan.

Detta år medför betydelsefulla förändringar i vår verksamhet och ni har redan fått ta del av vår nya brand. Bakom det nya visuella utseendet snurrar Wisegolf verksamhetsstyrningsprogrammet som kommer att inverka på många andra saker också. Ett bra exempel är bokningssystemet som nu fungerar med ett användarkonto för båda banorna vilket har önskats. Det frigör också många arbetstimmar för personalen som sedan kan användas att förbättra saker.

Under vintern har även diskussioner förts med stadens beslutsfattare gällande banornas framtid med tanke på det planerade entimmes tåget och därtill hörande planer. Budskapens natur är sådana att vi nu på riktigt kan börja fundera på framtidens verksamhetsformer och sedan hämta förslagen till årsmötet för godkännande. Invånarinitiativet vi var med och gjorde lämnades in till staden för behandling 31.1.2023 och vi väntar på svar på det av staden inom ett år. Ett stort tack till alla som understödde detta initiativ Gumbölen–Mynttilän -alueen lähiliikunta- ja lähiulkoilualueet korvaamattomine luontoarvoineen ja uhanalaisine lajeineen on pelastettava - Kuntalaisaloitepalvelu . Initiativet understöddes av totalt 929 personer.

För egen del hämtade våren lite extra jobb fram till början av april då jag svarade ja på en förfrågan om att ställa upp i riksdagsvalet i Nylands valdistrikt.

Esbo golfs framtid ser trots allt rätt så lovande ut. Det har varit rätt så mycket positivt vimmel runt brandförnyelsen och mera är på kommande. På GG:s bana rensades redan på hösten diken och nu i början på säsongen kommer vi att bla via planteringar förbättra det allmänna intrycket på banan.


Håkan

Kuvat otettu 21.1. ja 14.1.2023