Ajanvarauksen peruuttaminen ja no-show | Espoo Golf

Ajanvarauksen peruuttaminen ja no-show

Alla pelioikeutetun ja greenfee pelaajan no-show käytännöt.

Kaikkien pelaajien on tultava ilmoittamaan itsensä saapuneeksi caddiemasterin tiskillä TAI vahvistettava kierroksensa Wisen applikaatiolla.


Peliaikojen peruuttaminen

Varattu peliaika on peruutettava viimeistään 2 tuntia ennen varattua peliaikaa. Tämä koskee myös yksittäistä pois jäävää pelaajaa sekä pelioikeus pelaajaa.

Greenfee pelaajan no-show maksu

Peruuttamatta jääneestä pelistä tai ilmoitetusta pelaajasta laskutetaan no show –maksu, joka on sen hetken greenfeen summa. Varaaja on vastuussa kaikista varaamistaan pelaajista. No-show maksu (tai maksut) kohdistetaan varauksen tehneelle pelaajalle, mikäli yksittäisen pelaajan tiedot puuttuvat.

Pelioikeus-pelaajan no-show maksu

Peruuttamatta jääneestä tiiajasta laskutetaan 50% sen hetkisestä greenfeestä. Varaaja on vastuussa kaikista varaamistaan pelaajista. Pelaajan tulee tulla ilmoittautumaan caddiemasterille ennen tiiaikaa TAI vahvistaa itsensä kentälle, jotta voimme todentaa pelaajan olevan paikalla.

Force Majeure –tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti.


Tulemme lisäämään valvontaa väärinkäytösten takia.