EGS hallituksen kokous 1/2023 | Espoo Golf

OPETUS

EGS hallituksen kokous 1/2023

Espoon Golfseura ry:n hallituksen järjestäytymiskokous kaudelle 2023 pidettiin 01.02.2023. Seuran uusi puheenjohtaja Erno Kalalahti avasi kokouksen ja sen myötä uuden hallituskauden. Hän kertoi aluksi omassa puheenvuorossaan ajatuksiaan seuran ja kentän olosuhteiden kehittämisen suunnitelmallisuudesta. Todettiin, että kentänhoidon hyvä tilanne ja kenttätoimikunnan auttava suunnittelu sekä järjestelmällinen mukana työskentely luovat pohjaa kentän tulevaisuudelle ja sitä myöden myös jäsenistölle tarjottavalle kilpatason kentälle.

Hallituksen jäsenten järjestäytyminen käytiin läpi ja päätettiin jatkaa samoin tehtävin kuin kaudella 2022 muutoksena hallituksen puheenjohtajan vaihdos. Tehtävät kaudella 2023 ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtaja Erno Kalalahti, Talous Birgit Luhtalampi, Seuratoiminta Risto Tuomela, Espoo Golf Akatemia Tomi Poikola, Myynti- ja markkinointi Petri Kalavainen ja Tiedottaminen Tiina Veräväinen

Kokouksessa käytiin läpi esityslistan mukaiset kohdat. Näistä esiin nostettiin esiin mm seuran pelioikeuksien hyvä myyntitilanne, uusien pelioikeuksien lisääntynyt kysyntä sekä seuran 45-vuotisjuhlavuoden varsinaisten jäsenten liittymistarjous. Uusia jäseniä on tarjouksen myötä saatu mukavasti. Seuran hallitus päätti jatkaa juhlavuoden liittymistarjousta vielä maaliskuun loppuun ja tarjous sisältää myös pelioikeuteen liittyvän erikoishinnan. Saamme myös uudet kotisivut ja sen myötä moni toiminto ja tiedonkulku paranee seurassa.

Hallitusten kokousten jälkeen julkaistaan seuran uutiskirjeen mukana jatkossa lyhyet terveiset hallituksen työskentelystä.


Kirjoittanut Tiina Veräväinen