Tiedote - hallituksen kokous 1/24 | Espoo Golf

OPETUS

Tiedote - hallituksen kokous 1/24

Espoon Golfseura ry:n hallituksen järjestäytymiskokous kaudelle 2024 pidettiin 16.01.2024. Seuran puheenjohtaja Erno Kalalahti avasi kokouksen ja sen myötä uuden hallituskauden. Hallituksen jäsenten järjestäytyminen käytiin läpi ja päätettiin jatkaa samoin tehtävin kuin kaudella 2023.


Hallituksen tehtäväjako kaudella 2024 on seuraava:
Hallituksen puheenjohtaja Erno Kalalahti, talous Birgit Luhtalampi, seuratoiminta Risto Tuomela, Espoo Golf akatemia Tomi Poikola, myynti- ja markkinointi Petri Kalavainen ja tiedottaminen Tiina Veräväinen

Kokouksessa käytiin läpi esityslistan mukaiset kohdat. Esityslistalla oli mm seuran toiminnanjohtajan vaihtuminen ja uuden toiminnanjohtajan haun käynnistäminen nykyisen toiminnanjohtaja Andrea Nymanin siirtyessä uusiin tehtäviin keväällä 2024.

Käytiin läpi seuran pelioikeuksien myyntitilanne, seuran markkinoinnin tehostaminen, maanvuokra-asioista neuvotteleminen Espoon kaupungin kanssa, mahdollinen junaratahanke ja sen vaikutukset ja seuran taloustilanne.

Jäsenmaksut on laskutettu jäseniltä eräpäivällä 31.01.2024. Käytiin läpi kauden seuratoiminnan suuntia ja seuran kapteeni Risto Tuomela kutsuu kokoon toimikuntien vetäjät sekä myös uusia toiminnasta kiinnostuneita jäseniä mukaan seuratoiminnan suunnitteluun. Kutsu julkaistaan kotisivulla sekä tapahtumakalenterissa. Tilaisuuden aiheina mm toivotut perinteiset kilpailut ja tapahtumat mutta myös uusia pelimuotoja ja tapahtumia ideoidaan. Seuratoiminnan päätavoite on jäsenistölle järjestettävien mielekkäiden tapahtumien organisointi toiveiden mukaan unohtamatta vapaamuotoista pelaamista yhdessä ja yksin. Käytiin myös läpi seuran yhteisöllisyyden kasvattamisen tärkeyttä.

Kenttävalvontaa jatketaan tulevana kesänä ja mukaan toivotaan uusia vapaaehtoisia valvojiksi. Tärkeänä asiana myös tälle kaudelle tehostetaan kentän kunnossapidon merkitystä jokaisen pelaajan osalta, omien jälkien korjaaminen ja kentän yleinen siisteys mielessä.


Hallitusten kokousten jälkeen julkaistaan jatkossa lyhyet terveiset hallituksen työskentelystä.