Paikallissäännöt

Espoo Golfin (EGS ja GG) kentillä ovat voimassa samat paikallissäännöt.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. Kentän ulkorajat

 • EGS: Väylien 1 ja 18 välissä olevat tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 1. Muita väyliä pelatessa ne ovat kiinteitä haittoja.
 • GG: Väylän 3 oikealla oleva suoja-aita.


2. Kunnostettavat alueet

 • Sinisin paaluin merkityt alueet.
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet.
 • Yleisellä pelialueella ja hiekkaesteissä olevat syvät veden valumaurat.
 • Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat.
 • Bunkkereissa olevat vahingot, jotka ovat selvästi aiheutuneet eläinten kavioista tai sorkista. Haittaamista ei ole, jos vahinko haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa.
 • Bunkkerit, jotka on merkitty sinisellä paalulla ovat kokonaisuudessaan kunnostettavaa aluetta (vapautuminen bunkkerin ulkopuolelle).


3. Kiinteät haitat

 • Kaikki yleisellä pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän olennaisia rakenteita.
 • Kaikki mittamerkit kentällä. Merkin poistaminen on kielletty.
 • EGS: Väylien 1 ja 18 välissä olevat out-paalut, joissa väylän 18 puoleinen reuna on musta. Paalut ovat ulkorajojen merkkinä pelatessa väylää 1 ja kiinteitä haittoja pelatessa muita väyliä.
 • GG: Pelatessa väylää 14, mikäli väylän 15 teen vieressä oleva suoja-aita jää pelaajan pelilinjalle, pelaaja voi vapautua pudottamalla pallon rangaistuksetta aidan vieressä olevalle pudotusalueelle (DZ).


4. Kiinteät haitat lähellä viheriötä

 • Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjaa;
  • Pallon ollessa yleisellä pelialueella: pelaaja voi vapautua säännön 16.1b nojalla, kun kiinteä haitta on pelilinjalla ja kun se on enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta. Vapautumista ei sallita, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.


5. Estealueiden pudottamisalueet (DZ)

 • Pallon ollessa estealueella tai kun teidetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot;
  • Vapautua säännön 17.1 mukaisesti.
  • Mikäli estealueelle on määritelty pudottamisalue (DZ), ylimääräisenä vaihtoehtona on pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, joka on merkitty "Drop Zone"-kyltillä. Pudottamisalue on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti. Pudotetun pallon täytyy pudota ja jäädä pudotusalueelle.


6. Sähköjohdot kentällä

 • Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut sähköjohtoon, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä pelipaikasta, mistä edellinen lyönti suoritettiin (kts. säännöstä 14.6 kuinka toimia). HUOM! Sääntö koskee ainoastaa osumista sähköjohtoihin, ei sähkötolppaan ja tukirakenteisiin.


RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli – reiän menetys. Lyöntipeli – kaksi lyöntiä.Espoo Golf – Sääntö- ja tasoitustoimikunta.

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.6.2022